Skip Nav

Photo of Cruz Beckham on his Fifth Birthday

Happy Birthday to Me

Romeo Beckham smiled with birthday boy Cruz on their way to his birthday party on Saturday in LA.

Latest Celebrity
POPSUGAR