Skip Nav

Photo Slide of Robert Pattinson Celebrating His Birthday in Vancouver

Birthday Boy!

Robert Pattinson joined friends in Vancouver on Wednesday night to celebrate his 23rd birthday.

Latest Celebrity
POPSUGAR