Skip Nav

Slide Picture of Kim Kardashian in New York 2010-10-22 05:30:00

Birthday Babe

Kim Kardashian celebrated her 30th birthday on a yacht in NYC Thursday night.

Image Source: INFphoto.com
Latest Celebrity
POPSUGAR