Skip Nav

Westboro Baptist Church Founder Fred Phelps Is Dead

Speed Read: Westboro Baptist Church Founder Fred Phelps Has Died

Source: AP / Charlie Riedel

Latest Celebrity
POPSUGAR