Skip Nav

Ashley Greene and Nina Dobrev stood for a snap.

Source: Getty
Read More NyfwDKNYNina DobrevAshley Greene