Skip Nav

Ryan Reynolds strolled with Blake Lively.