Skip Nav

Mariah Carey and Nicki Minaj hugged Randy Jackson.

Read More Nicki MinajRandy JacksonMariah Carey