Skip Nav

Sarah Hyland had one hand on her hip.

Read More Award SeasonSAG AwardsSarah Hyland