Skip Nav

Jason Bateman and Amanda Peet circled up with Sarah Paulson.