fashion

Kate Upton For Sam Edelman

Link Time: Kate Upton Lands Sam Edelman Campaign

Photo courtesy of Sam Edelman