Skip Nav

Playboy, May 1997

Source: Playboy

Read More PlayboyMagazine CoverBirthdayClaudia SchifferModelsCelebrity Birthdays