L'Oreal Toronto Fashion Week: Denis Gagnon Spring 2009
L'Oreal Toronto Fashion Week: Denis Gagnon Spring 2009