Wong Kar-Wai Does a Film For Shu Uemura
Wong Kar-Wai Debuts Shu Uemura Holiday Makeup Film