Ashley Greene and Xavier Samuel took their Eclipse tour to Belgium on Tuesday.